شناخت نوع پوست: برای خرید کرم پودر مهم ترین و نخستین گام، شناخت نوع پوست است؛ اینکه پوستی چرب و مستعد جوش و یا پوستی خشک و کم آب دارید می تواند از عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع کرم پودر باشد.

هدف از خرید کرم پودر: منظور از هدف خرید کرم پودر این است که آیا کرم پودر را برای استفاده روزانه خریداری می کنید و یا نیاز شما کرم پودری با پوشش دهی کامل و ماندگاری بالا برای انجام آرایشی کامل و حرفه ای است.