آپدیت جدید مدل کنترل اروپا، بارش احتمالی 15 روزه ایران، ورود دو سیستم بارشی فعال به کشور، سیستم اول که تقریبا تثبیت شده و از سه شنبه از سمت شمال غرب و غرب وارد ایران خواهد شد، و روزهای چهارشنبه، پنج شنبه و جمعه در استان های نیمه جنوبی کشور، استان های خوزستان، بوشهر، فارس، کهگیلویه وبویراحمد، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، برخی نقاط کرمان و برخی نقاط سیستان وبلوچستان بارش های خوب و چشمگیری خواهند داشت، خصوصا استان خوزستان، بوشهر و فارس، موج قوی دیگری در هفته آینده وارد خواهد شد که درباره عملکرد این موج و موج هفته بعد در آپدیت های بعدی مدل ها بیشتر توضیح خواهم داد.