۱. یه سقف بالاسرت داری ...
۲. یه قلب پاک و مهربون داری ...

۳. برای بقیه ی آرزوهای قشنگ می کنی

۴ امروز غذا داری... 

۵ لباس تمیز و زیبا داری...

 ۶. به خوبی نفس میکشی ...

 ۷. دو تا پای کوچولو هر روز تو خونه آت به این طرف اون طرف میره. ٨.و همسری مثل کوه پشتته