♦️ورزش های گروهی اعتماد به نفس فرزندت رو بالا میبره⛹‍♀

🔹شرکت در تیم‌های ورزشی به کودکان احساس تعلق به گروه می‌دهد. این احساس که عضوی از یک تیم هستند و نقش مهمی در آن دارند، می‌تواند اعتماد به نفس آن‌ها را افزایش دهد.✅ 

🔹در ورزش‌های گروهی، کودکان به طور مداوم از سوی مربیان و هم‌تیمی‌های خود تشویق و تحسین می‌شوند. این تشویق‌ها و بازخوردهای مثبت به افزایش اعتماد به نفس آن‌ها کمک می‌کند.👏 #تربیت_فرزند