🔹وقتی به دیگران «نه» می‌گید، به این معنا نیست که بهشون بی‌احترامی می‌کنید یا اهمیت نمی‌دید. بلکه نشون می‌ده که شما هم نیازها و محدودیت‌های خودتون رو دارید و اونا رو جدی می‌گیرید. این کار به دیگران هم کمک می‌کنه که حدود و مرزهای شما رو بهتر بشناسن و بهشون احترام بذارن.

🔸 *البته باید واژه «نه» رو در برابر درخواست‌هایی که به نظرتون منطقی یا مناسب نیست بیان کنید؛ نه به همه پیشنهاد ها از روی غرور و لجبازی😉*