🔹حمایت‌های بی‌جا می‌تواند منجر به وابستگی بیش از حد کودک به والدین شود. این وابستگی می‌تواند توانایی کودک را برای مدیریت زندگی خود در آینده و در دوران بزرگسالی محدود کند همچنین انگیزهٔ کودک برای تلاش و رسیدن به اهدافش را کاهش می‌دهد. کودکان باید بدانند که برای دستیابی به موفقیت‌ها باید تلاش کنند و با چالش‌ها مواجه شوند.🧐 

🔸والدین باید روشی را اجرا کنند که هم شامل حمایت لازم و هم آزادی کافی برای رشد کودک باشد.به جای انجام کارها برای کودکان، آنها را راهنمایی کنند که خودشان کارها را انجام دهند