اینجا قزوین./ ستاد سلامت آیت الله رئیسی استان قزوین!!!  ششم خرداد 1403 ساعت 12 ظهر خیابان طالقانی قزوین