مو

نحوه جلوگیری از ریزش مو

/post-108

نحوه جلوگیری از ریزش مو: در مردان و زنان، پس از بارداری، در طول شیمی درمانی و درمان های خانگی

هر تار موی سر شما طول عمری بین حدودا دارد3 تا 5 سالمنبع مورد اعتماد. فولیکول های مو چرخه ای از رشد فعال، انتقال و استراحت دارند. ریزش مو زمانی اتفاق می افتد که چرخه رشد موهای شما مختل شود.